Please use this identifier to cite or link to this item: http://dx.doi.org/10.18688/aa188-1-12
Title St. Hyacinth’s Church in Warsaw: The Problem of References to Gothic in Polish Architecture of the 17th Century
Author email artem9195@mail.ru
About author Vaniushin, Artem Sergeevich — М. А., postgraduate student. Saint Petersburg State University, Universitetskaia nab., 7/9, 199034 St. Petersburg, Russian Federation.
In the section Western European Art of the Modern Age DOI10.18688/aa188-1-12
Year 2018 Volume 8 Pages 131139
Type of article RAR Index UDK 72.035.3 Index BBK 85.113
Abstract

The article is dedicated to the archaizing tendencies in Polish architecture of the 17th century. On the one hand, such tendencies can be considered as a result of the persistence of Late-Gothic tradition in provincial architecture. On the other hand, they can be interpreted as a conscious reference to the architectural heritage of the 13th-16th centuries, which is determined by various factors. Such references to Gothic are called ‘post-Gothic’ in Polish scientific literature. The Church of St. Hyacinth in Warsaw, built in 1605-1638, is one of the most prominent examples of such a phenomenon. The inclusion of diverse post-Gothic elements in the design of the church, as in other similar cases, was determined by the context of the Counter-Reformation and aimed at attesting the historical nature of the tradition of the Dominican Order.

Keywords
Reference Vaniushin, Artem S. St. Hyacinth’s Church in Warsaw: The Problem of References to Gothic in Polish Architecture of the 17th Century. Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles. Vol. 8. Ed. S. V. Mal’tseva, E. Iu. Staniukovich-Denisova, A. V. Zakharova. — St. Petersburg: St. Petersburg Univ. Press, 2018, pp. 131–139. ISSN 2312-2129. http://dx.doi.org/10.18688/aa188-1-12
Publication Article language russian
Bibliography
 • Adamski J. Sklepienie sieciowe w chórze kościoła Dominikanów w Krakowie i jego miejsce w późnogotyckiej architekturze Małopolski. Sztuka w kręgu krakowskich Dominikanów (Art in the Circle of Cracovian Dominicans). Cracow, Wydawnictwo Esprit Publ., 2008, pp. 395–414 (in Polish).
 • Bania Z.; Bender A.; Gryglewski P.; Talbierska J. Sztuka Polska: Wczesny i dojrzały barok (XVII wiek). Warszawa, Wydawnictwo Arkady Publ., 2013. 464 p. (in Polish).
 • Blaschke K. Inwencja i repetycja. Powtarzalność planów w architekturze kościelnej na Rusi Czerwonej. Cracow, Studio Wydawnicze DodoEditor Publ., 2010. 152 p. (in Polish).
 • Chrzanowski T. “Neogotyk około roku 1600” — próba interpretacji. Sztuka około roku 1600: Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie: Lublin, listopad 1972. (Art around year 1600: Materials of the Session of the Union of the Art Historians Organized with the Assistance of the Department for Culture of the Presidium of the National Council in Lublin: Lublin, November 1972). Warsaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Publ., 1974, pp. 75–112 (in Polish).
 • Gryglewski P. De Sacra Antiquitate: Odwołania do przeszłości w polskiej architekturze sakralnej XVI wieku. Warsaw, Wydawnictwo Neriton Publ., 2012. 480 p. (in Polish).
 • Grzybkowski A. Gotycka architektura murowana w Polsce. Warsaw, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Publ., 2014. 310 p. (in Polish).
 • Jurkowlaniec G. Epoka nowożytna wobec średniowiecza: pamiątki przeszłości, cudowne wizerunki, dzieła sztuki. Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Publ., 2008. 588 p. (in Polish).
 • Krasny P. Po starém způsobu vel opere gotico. O roli średniowiecznych zakonów w podtrzymywaniu średniowiecznej tradycji architektonicznej w Europie Środkowej. Artifex doctus: studia ofiarowane profesorowi Jerzemu Gadomskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Artifex Doctus: Studies Offered to Professor Jerzy Gadomski for 70th Anniversary), vol. 1. Cracow, Polska Akademia Umiejętności Publ., Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego Publ., 2007, pp. 291–300 (in Polish).
 • Markiewicz A. “Wielki, zacny w szerokości, wesoły, pański, w jasności”. Kościół i klasztor Dominikanów św. Jacka w Warszawie w XVII wieku. Atria caeli. Epitafia i nagrobki w dominikańskim kościele św. Jacka w Warszawie (Atria Caeli: Epitaphs and Tombstones in the Dominican Church of St. Hyacinth in Warsaw). Cracow, Wydawnictwo Esprit Publ., 2009, pp. 9–24 (in Polish).
 • Miłobędzki A. Architektura polska XVII wieku. Warsaw, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Publ., 1980. Vol. 1. 598 p. (in Polish).
 • Putkowska J. Architektura Warszawy XVII wieku. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe Publ., 1991. 346 p. (in Polish).
 • Samek J. Nawrót do gotyku w sztuce Krakowa pierwszej połowy w. XVII. Folia Historiae Artium, 1968, vol. 5, pp. 71–127 (in Polish).
 • Urbanowski M. W. Architektura kościoła św. Jacka w Warszawie. Studia nad historią dominikanów w Polsce 1222—1972 (Studies on the History of the Dominicans in Poland 1222—1972), vol. 2. Warsaw, Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów Publ., 1975, pp. 197–231 (in Polish).
 • Vaniushin A. S. Mediaeval Architecture of the Mendicant Orders in Poland — Origins and Characteristics. Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles, vol. 5. S. V. Maltseva; E. Iu. Staniukovich-Denisova;
 • A. V. Zakharova (еds.). Saint Petersburg, NP-Print Publ., 2015, pp. 418–425. Available at: http://dx.doi.org/10.18688/aa155-4-45 (accessed 12 March 2018) (in Russian).
 • Zaucha T. Tradycja gotycka w architekturze sakralnej ziem ruskich Korony. Cracow, Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica Publ., 2015. 288 p. (in Polish).