Title The Activity of Giuseppe Fontana within Grand Duchy of Lithuania
Author email kaladzinskaite.aukse@gmail.com
About author Kaladžinskaitė, Auksė. Ph.D., Vilnius University, Lithuania, professor
In the section Western Art of the 15th-20th Centuries
Year 2013 Volume 3 Pages 437443
Type of article RAR Index UDK 7.034(474)7 Index BBK 85.03
Abstract

The purpose of an article is to introduce new facts of biography and art of Italian architect Giuseppe Fontana. Overviewed facts and Fontana‘s creative legacy allow us to access the architect’s contribution to the development of architecture of the Grand Duchy of Lithuania in the 18th c. and assert that along with Johann Christoph Glaubitz he was one of the most productive and famous architects of his environment.

Keywords
Reference Kaladžinskaitė A. The Activity of Giuseppe Fontana within Grand Duchy of Lithuania. Actual Problems of Theory and History of Art: Collection of articles. Vol. 3. Eds: Svetlana V. Maltseva, Ekaterina Yu. Stanyukovich-Denisova. St. Petersburg, NP-Print Publ., 2013, pp. 437–443. ISSN 2312-2129.
Publication Article language russian
Bibliography
 • Малиновский К.В. Санкт-Петербург XVIII в. ‒ СПб.: Крига, 2008. ‒ 576 с.: ил.
 • Станюкович-Денисова Е.Ю. О системе итало-русских архитектурных связей в первой половине XVIII в. // Мавродинские чтения, 2008: Петербургская историческая школа и российская историческая наука: дискуссионные вопросы истории, историографии, источниковедения / под ред. А.Ю. Дворниченко, ‒ СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. ‒ С. 464–468.
 • Тетдоева С.А. Петербург как пространство русско-итальянского диалога культур XVIII‒ первой половины XIX в.: дис. … канд. культурологи. ‒ СПб., 2003.
 • Цыганова Л.А. Повседневность итальянских мастеров в процессе формирования европейской культуры в России первой половины XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. ‒ М., 2009.
 • Augustyniak U. Historia Polski, 1572–1795. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. 1005 s.
 • Bartczakowa A. Jakub Fontana architekt Warszawski XVIII wieku. Warszawa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. 350 s.
 • Boberski W. Architektura kościoła i kolegium jezuitów w Witebsku // Roczniki Humanisticzne Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2002. T. 50. Z. 4, ss. 323–358.
 • Boberski W. Dzieje fary w Witebsku i jej architektonyczne przemiany // Sztuka Kresów Wschodnich. Kraków, Text, 1999. T. 4, ss. 33–51.
 • Boberski W. Fontana Domenico (Dominik) // Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig, K.G. Saur, 2004. Bd. 42, S. 123.
 • Boberski W. Fontana Józef (Giuseppe Giacomo) II // Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig, K.G. Saur, 2004. Bd. 42, SS. 123–124.
 • Boberski W. Fontana Józef (Giuseppe) III // Allgemeines Künstler-Lexikon. Die Bildenden Künstler aller Zeiten und Völker. München; Leipzig, K.G. Saur, 2004. Bd. 42, SS. 127–128.
 • Boberski W. Maryjne sanktuarium karmelito w Białyniczach. Architektura i sztuka «Białoruskiej Częstochowy» // Sztuka kresów wschodnich. Kraków, Text, 2006. T. 6, ss. 97‒153.
 • Boberski W. Późnobarokowa cerkiew katedralna w Witebsku i jej rzymski pierwowzór // Biuletyn historii sztuki. 2000. Nr. 1-2, ss. 105–148.
 • Chmielnicka L. Działalność kulturalno-mecenasowska Ogińskich na Witebszczyźnie // Przegląd Wschodni. 2001. T. 7. Z. 4, ss. 1043–1060.
 • Crivelli A. Artisti ticinesi dal Baltico al Mar Nero: Svezia ‒ Polonia ‒ Cecoslovacchia ‒ Austria‒ Jugoslavia ‒ Ungheria ‒Romania ‒ Turchia: Catalogo critico. ‒ Locarno, Unione di banche svizzere, 1969. 119 p.: il.
 • Kaladžinskaitė A. Nauji architektūros istorijos šaltiniai: architektas Juozapas Fontana // Menotyra. 2012. T. 19. Nr. 4, ss. 285–300.
 • Kaladžinskaitė A. Svetimšaliai dailininkai XVIII a. Vilniuje // Menotyra. 2004. T. 35. Nr. 2, ss. 7–13.
 • Lietuvos dailininkų žodynas. 1 t.: XVII–XVIII a. / sudar. A. Paliušytė. Vilnius, Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
 • Link-Lenczowski A. Ogiński Marcjan Michał // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Polska Akademia Umiejętności, 1978. T. 23, ss. 620–624.
 • Link-Lenczowski A. Ogiński Stanisław Jerzy // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Polska Akademia Umiejętności, 1978. T. 23, ss. 637‒638.
 • Łoza S. Słownik architektów i budowniczych polaków oraz cudzoziemców w Polsce pracujących. Warszawa, Druk. Kasy im. Mianowskiego, 1930. 495 s.
 • Navone N. Costruire per gli zar. Architetti ticinesi in Russia (1700‒1850). Bellinzona, Casagrande, 2010. 163 p.: il.
 • Rewski Z. Działalność architektoniczna Warszawskich Fontanów // Biuletyn historii sztuki i kultury. 1934. Nr. 4, ss. 265–277.
 • Rohač L. Marcijonas Oginskis — Vitebsko kaštelionas ir vaivada // Kunigaikščiai Oginskiai Lietuvos istorijoje. Kultūrinės veiklos pėdsakais. Vilnius, Edukologija, 2010, ss. 362–368.
 • Winiewicz J. Paweł Fontana i inny architekci Fontanowie w Polsce // Biuletyn historii sztuki. 1992. Nr. 2, ss. 49–61.
 • Zielińska Z. Ogiński Ignacy // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Polska Akademia Umiejętności, 1978. T. 23, ss. 607‒610.
 • Zielińska Z. Ogiński Tadeusz Franciszek // Polski Słownik Biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk,: Polska Akademia Umiejętności, 1978. T. 23, ss. 639‒641.